Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Eliade, Mircea, 1907-1986

Relations: Elijade, Mirca, 1907-1986
Relations: Eliade, Mircha, 1907-1986

Citation: Eliade, Mircea: Hádání z kamenů
Citation: Eliade, Mircea: Kosmos i istorija
Citation: Eliade, Mircea: Iniciace, rituály, tajné společnosti
Citation: Eliade, M.: Od epochy objevů po současnost
Citation: NKC
Citation: LC (Names)
Citation: www(Wikipedie, otevřená encyklopedie)
Rumunský religionista, indolog, filozof, historik, vysokoškolský pedagog, diplomat, kritik a spisovatel. Žil ve Francii a v USA, od roku 1966 naturalizovaný Američan. Práce z oboru.