Skip to main content

Detail autority

Eliade, Mircea, 1907-1986
Iný tvar mena: Elijade, Mirca, 1907-1986
Iný tvar mena: Eliade, Mircha, 1907-1986
Citácia: Eliade, Mircea: Hádání z kamenů
Citácia: Eliade, Mircea: Kosmos i istorija
Citácia: Eliade, Mircea: Iniciace, rituály, tajné společnosti
Citácia: Eliade, M.: Od epochy objevů po současnost
Citácia: NKC
Citácia: LC (Names)
Citácia: www(Wikipedie, otevřená encyklopedie)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mircea_Eliade

Zobraz diela uvedenej autority
Zobraz diela o uvedenej autorite