Skip to main content

Authority detail

Vacková, Lenka, 1991-
Citation: Hubatová-Vacková, Lada: Ephemeral_Eternal, 2017
Citation: www(Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Design oděvu a obuvi), cit. 5. 5. 2017

Show works by given autority
Show works about given autority