Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Leonardo, 1452-1519

Väzby: Vinci, Leonardo da, 1452-1519
Väzby: Léonard de Vinci, 1452-1519

Citácia: I libri di meccanica
Citácia: NKC
Citácia: Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích: Diderot
Citácia: www(Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 11. 6. 2015
Citácia: ICCU, cit. 11. 6. 2015
Italský malíř, sochař, architekt a vědec.