Skip to main content

Detail autority

Čapek, Josef, 1887-1945
Jiný tvar jména: Chapekku, Yosefu, 1887-1945
Jiný tvar jména: Qiapeike, Yuesefu, 1887-1945
Citace: PNP-LA
Citace: Qiapeike, Kalei'er : Yi ge yuan ding de yi nian = A year in the garden. (Yuesefu Qiapeike hui), 2012
Citace: www(Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 14. 3. 2016
https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_%C4%8Capek

Zobraz díla uvedené autority
Zobraz díla o uvedené autoritě