Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Slezák, Miloš, 1921-1989


Citace: Kdy zemřeli... ?
Narozen: 27.2.1921 v Brně, zemřel: 23.9.1989 tamtéž. Docent malíř, grafik, sochař, ilustrátor, autor medailí a plaket, textilních návrhů; za okupace totálně nasazen v Narviku (Norsko); stipendium v Paříži (1947-48); absolvent Vysoké školy umělecko-průmyslové Praha (1949); asistent v semináři výtvarné výchovy při pedagogické fakultě Univerzity J.E.Purkyně Brno (1949-), docent na katedře výtvarné výchovy pedagogické fakulty (1962-81).