Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Murár, Tomáš, 1990-


Citace: Murár, Tomáš: Memoria et monumentum: "Barokní princip" Vojtěcha Birnbauma a "Podstata monumentality" Antonína Engela. In: Opuscula historiae artium. Roč. 64. 2015, č. 2, s. 108-121
Citace: www(Univerzita Karlova), cit. 30. 6. 2016
Citace: www(Artalk.cz), cit. 30. 9. 2016
Citace: www(Repozitář závěrečných prací Univerzity karlovy v Praze), cit. 30. 9. 2016
Narozen v roce 1990. Bc., historik umění.