Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Klípa, Jan, 1976-

Vazby: Klipa, Jan, 1976-

Citace: Aktuální proměny českých dějin umění (sborník z konference, spoluautor: J.Klipa)
Citace: www(Masarykova univerzita v Brně. Filozofická fakulta)
Citace: Dáňová, H. - Klípa, J. - Stolárová, L.: Slezsko, země Koruny české : historie a kultura 1300-1740
Citace: www(Wikipedie, Otevřená encyklopedie), cit. 10. 10. 2017
Citace: Slavíček, Lubomír (ed.): Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008), 2016
Narozen 20. 2. 1976. PhDr., Ph. D., historik umění, kurátor sbírky středověkého umění a tajemník pro vědu a výzkum, publicista se zaměřením na křesťanskou ikonografii, dějiny liturgického prostoru a na metodologii dějin umění. Autor a editor prací z oboru.