Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Štafl, Zdeněk


Citation: Fried, Bertrand Gustave André - Štafl, Zdeněk ... et al.: Infatuated with beads, 2015
Citation: www(Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou), cit. 30. 9. 2015
Bc., historik umění, muzeolog, kurátor sbírek a výstav, zaměřený na sklářství, bižuterii a šperky.