Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Cotton, Charlotte, 1970-


Citácia: Její: The photograph as contemporary art, 2004
Citácia: LC (Names), cit. 21. 8. 2012
Citácia: www(Los Angeles Times : Culture Monster), 16. 7. 2009, cit. 28. 8. 2012
Citácia: www(Wikipedia, the free encyclopedia), cit. 25. 9. 2015
Britská fotografka, kurátorka a teoretička fotografie, publikuje v oboru.