Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Fucimanová, Markéta, 1983-


Citation: Šlechticův žid - žid šlechticem (překlad Markéta Fucimanová), 2015
Citation: www (Ostravská univerzita v Ostravě), cit. 28. 7. 2015
Citation: www(Živnostenský rejstřík), cit. 5. 8. 2015
Narozena 11. 11. 1983. Mgr., doktorandka katedry slavistiky, překladatelka z polštiny.