Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Beckmann, Hannes, 1909-1977


Citace: Rokytová, Bronislava: The Prague Intermezzo of the Painter and Photographer Hannes Beckmann (1934-1948): Dessau - Prague - New York. In: Umění. Časopis Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky. Roč. 62, 2014, č. 1, s. 17-35
Citace: DNB, cit. 14. 10. 2014
Německý malíř a fotograf, absolvent Bauhausu. V r. 1934 z politických důvodů emigroval do ČSR, zůstal zde do r. 1948.