Skip to main content

Authority detail

Beckmann, Hannes, 1909-1977
Citace: Rokytová, Bronislava: The Prague Intermezzo of the Painter and Photographer Hannes Beckmann (1934-1948): Dessau - Prague - New York. In: Umění. Časopis Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky. Roč. 62, 2014, č. 1, s. 17-35
Citace: DNB, cit. 14. 10. 2014

Zobraz díla uvedené autority
Zobraz díla o uvedené autoritě