Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Kopecká, Ivana, 1955-


Citace: Kopecká,I.-Nejedlý,V.: Průzkum historických materiálů
Citace: Grada Publishing - redakce nakladatelství
Citace: Kopecká, Ivana - Svobodová, Eva ... et al.: Průzkumy jako první krok restaurování sbírkových předmětů z fondů NTM, 2016
Citace: www(Národní technické muzeum, Věda a výzkum), cit. 2. 6. 2016
Narozena 1955. Inženýrka chemie, zabývá se restaurováním a konzervací uměleckých děl, vedoucí oddělení výzkumných laboratoří Národního technického muzea (od r. 2008), práce z oboru.