Skip to main content

Autorität Detail

Kopecká, Ivana, 1955-
Citation: Kopecká,I.-Nejedlý,V.: Průzkum historických materiálů
Citation: Grada Publishing - redakce nakladatelství
Citation: Kopecká, Ivana - Svobodová, Eva ... et al.: Průzkumy jako první krok restaurování sbírkových předmětů z fondů NTM, 2016
Citation: www(Národní technické muzeum, Věda a výzkum), cit. 2. 6. 2016
http://www.ntm.cz/veda-vyzkum/vyzkumni-pracovnici/ing-ivana-kopecka

Show works by given autority
Show works about given autority