Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Svobodová, Eva


Citácia: Kopecká, Ivana - Sobodová, Eva: Metody průzkumu historických materiálů, 2019
Citácia: www(Databáze knih), cit. 23. 8. 2019
Citácia: www(LinkedIn), cit. 23. 8. 2019
RNDr., Ph.D., analytická chemička, restaurátorka a konzervátorka.