Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Schwabsky, Barry


Citace: Bradway, Todd (ed.): Landscape painting now :from pop abstraction to new romanticism, 2019
Citace: www(Wikipedia, the free encyclopedia), cit. 27. 6. 2019
Citace: LC (Names), cit. 27. 6. 2019
Americký kritik a historik umění, také básník.