Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Bednařík, Petr, 1973-


Citace: Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova : Bibliografický sborník Praha 2002
Citace: Jeho: Arizace české kinematografie
Citace: Literární noviny 49/2012, s. 23
Citace: www(Bednařík, Petr, 1973), cit. 30. 6. 2014
Narozen 14. 3. 1973 v Hradci Králové. Vědecký pracovník v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR (odd. židovských studií) a na Fakultě sociálních věd UK (katedra mediálních studií). Historik s odborným zaměřením na dějiny židů v českých zemích a na Slovensku ve 20. století a dějiny médií ve 20. století. Historik kinematografie a médií.