Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Hučko, Tomáš, 1983-


Citace: Bednařík, Petr, - Hučko, Tomáš ... (et al.): Autor - vize - meze - televize, 2015
Citace: Hučko, Tomáš: Chaconna, 2018
Citace: SNK, cit. 16. 3. 2016
Citace: www(DOKOfilm), cit. 16. 3. 2016
Citace: www(Akadémia filmovej tvorby a multimédií), cit. 16. 3. 2016
Citace: www(Univerzita sv. Cyrila a Metoda), cit. 16. 3. 2016
Citace: SKK SR, cit. 12. 4. 2019
Slovenský filmový režisér, scenárista, dramaturg, publicista a pedagog.