Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Mináriková, Juliána

Vazby: Laluhová, Juliána

Citace: SNK, cit. 9. 9. 2016
Citace: Bednařík, Petr - Mináriková, Juliána ... et al.: Autor - vize - meze - televize, 2015
Citace: www (Mgr. Juliána Mináriková, PhD. | Fakulta masmediálnej komunikácie), cit. 21.7. 2016
Mgr., Ph.D. - slovenská proděkanka pro výchovně-vzdělávací činnost na Fakultě masmediální komunikace UCM v Trnavě. Zabývá se problematikou postavení veřejnoprávních medií v kontextu mediálního systému.