Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Schneiderová, Soňa, 1965-


Citace: Termina 94
Citace: www(Univerzita Palackého Olomouc)
Narozena 1965. PhDr., odborná asistentka na katedře bohemistiky FF UP v Olomouci, publikace z oboru.