Skip to main content

Autorität Detail

Kopf: Schneiderová, Soňa, 1965-


Citation: Termina 94
Citation: www(Univerzita Palackého Olomouc)
Narozena 1965. PhDr., odborná asistentka na katedře bohemistiky FF UP v Olomouci, publikace z oboru.