Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Schneiderová, Soňa, 1965-


Citácia: Termina 94
Citácia: www(Univerzita Palackého Olomouc)
Narozena 1965. PhDr., odborná asistentka na katedře bohemistiky FF UP v Olomouci, publikace z oboru.