Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Štefancová, Viera


Citace: Bednařík, Petr, - Štefancová, Viera ... (et al.): Autor - vize - meze - televize, 2015
Citace: SNK, cit. 16. 3. 2016
Citace: www(Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre), cit. 16. 3. 2016
Slovenská socioložka, též vysokoškolská pedagožka.