Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Barber, Daniel A.

Vazby: Barber, Daniel

Citace: Barber, Daniel A.: Modern architecture and climate, 2020
Citace: LC (Names), cit. 28. 1. 2021
Citace: www(University of Pennsylvania), cit. 28. 1. 2021
Citace: www(Princeton University), cit. 28. 1. 2021
Historik architektury, vysokoškolský učitel. Zaměřuje se na souvislosti mezi architekturou a ochranou životního prostředí. Publikace v oboru.