Skip to main content

Detail autorityVazby: ego
Vazby: egocentrismus
Vazby: identita
Vazby: obranné mechanismy ega
Vazby: psychologie