Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Černý, Vladimír


Citace: Fišerová, Michaela - Černý, Vladimír, ... et. al.: New mediation, new pop-culture?, 2015
Citace: www(Univerzita Karlova. Katedra elektronické kultury a sémiotiky), cit. 4. 5. 2016
Mgr., DiS., odborně zaměřen na sociální a mediální komunikaci.