Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Pudlák, Štěpán


Citace: Fišerová, Michaela - Pudlák, Štěpán, ... et. al.: New mediation, new pop-culture?, 2015
Citace: www(Univerzita Karlova. Katedra elektronické kultury a sémiotiky), cit. 4. 5. 2016
Citace: www(Linkedin), cit. 4. 5. 2016
Mgr., projektový manažer v oblasti vzdělávání, zabývá se též sémiotikou.