Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Jančura, Mikuláš


Citácia: Jančura, Mikuláš: Osobný automobilismus na Slovensku v rokoch 1918-1938, 2017
Citácia: SNK, cit. 8. 7. 2021
Citácia: www(Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, Katedra histórie), cit. 8. 7. 2021
Citácia: www(Wikipédia, slobodná encyklopédia), cit. 8. 7. 2021
Mgr., PhD., historik, zaměřuje se na dějiny automobilismu. Též vysokoškolský pedagog.