Skip to main content

Authority detail

Záhlaví: Hodrová, Daniela
Datum narození: 1946


pracuje v Ústavu pro jazyk český AV ČR