Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Kotík, Jan
Datum narození: 19160104
Místo narození: Turnov


malíř, grafik, studoval na VŠUP, člen skupiny 42, od r. 1969 žije a pracuje v Západním Berlíně, působil jako externí docent na západoněmeckých vysokých uměleckých školách, pobyt v New Yorku, v letech 1991-2 působil jako externí docent na AVU