Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Kroutvor, Josef
Nationality: česká
Birth date: 19420330


Č. historik umění a esejista, od r. 1970 pracuje v UMPRUM.