Skip to main content

Podrobné štatistiky fondu

Typ Názov Počet titulov Počet zväzkov Dátum poslednej zmeny
Spolu 30688 37601
EE E-knihy 0 0
KN Knihy 29165 30717 17.09.2021
MP [MP] 0 0
EZ Elektronické zdroje 0 0
AV Audiovizuálne médiá 0 0
PE Periodiká 143 5448 17.09.2021
SK Skladby 0 0
AK Príväzky 2 0 20.04.2016
DP Študentské práce 1378 1436 09.09.2021
HU Hudobniny 0 0
AN Články 0 0
43 [43] 0 0