Výsledok vyhľadávania | Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze http://katalog.vsup.cz/search/by-authority/102513/rss?ticketId=-7&lang=SK&s=-9&sd=ASC&page=1 Vyhľadávanie podľa autority: Osobné mená = Nováčková, Eva Třebíč : Fischer, Otokar