Výsledok vyhľadávania | Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze http://katalog.vsup.cz/search/by-authority/108655/rss?lang=SK&s=0&sd=DESC&page=1&pageSize=10 Vyhľadávanie podľa autority: Osobné mená = Večerková, Eva Kraslice ve sbírkách Moravského muzea v Brně / Večerková, Eva Lidový nábytek na Moravě / Večerková, Eva