Skip to main content
Zobrazeny záznamy 1-20 z celkem 89.
Typ dokumentu Signatura Autor Název Část Rok Počet svazků
KN
24000SXXI
Jacobus de Voragine, asi 1230-1298
Legenda aurea / Jakub de Voragine ; [z latinského vydání přeložil Václav Bahník ; úvodní studii napsala, texty pro překlad připravila a legendy o českých světcích přeložila Anežka Vidmanová]
1984
1
KN
30470SXXI
Jacobus de Voragine, asi 1230-1298
Legenda aurea / [Jakub de Voragine] ; český výbor uspořádala Anežka Vidmanová
1998
1
KN
25357SIII
Patočka, Jan
Nejstarší řecká filosofie : filosofie v předklasickém údobí před sofistikou a Sókratem : přednášky z antické filosofie / Jan Patočka
1996
2
KN
22965SXXI
Legendy a kroniky koruny uherské / [usp. Richard Pražák ; přel. Dagmar Bartoňková, Jana Nechutová]
1988
1
KN
22955SIV
Bardtke, Hans
Příběhy ze starověké Palestiny : tradice, archeologie, dějiny / Hans Bardtke ; [z něm. přel. Jindřich Slabý ; dosl. k čes. vyd. Miloš Bič]
1988
1
KN
22372SV
Vilímková, Milada
Stavitelé paláců a chrámů Kryštof a Kilián Ignác Dientzenhoferové / Milada Vilímková ; [il. Michal Brix]
1986
2
KN
22817SXIX
Vánoce v české kultuře / Václav Frolec a kol.
1988
1
KN
22843SIII
Turek, Rudolf
Počátky české vzdělanosti : od příchodu Slovanů do doby románské / Rudolf Turek ; [ilustr. Eva Smrčinová]
1988
1
KN
22779SXIX
Vandenberg, Philipp
Zapomenutý faraón : objev Tutanchamonova hrobu - největší dobrodružství archeologie / Philipp Vandenberg ; [z něm. přel. Běla Dintrová]
1987
1
KN
22785SXIX
Cybikov, Gonbožab Cebekovič
Cesta k posvátným místům Tibetu : podle deníků vedených v letech 1899 až 1902 / Gonbožab Cebekovič Cybikov ; [z ruš. přel., pozn. a dosl. opatř. Josef Kolmaš ; mapky a plánky nakres. Vladimír Vokálek]
1987
1
KN
22788SXIX
Pokorný, Petr
Píseň o perle : tajné knihy starověkých gnostiků / Petr Pokorný
1986
1
KN
22782SXIX
Čornej, Petr
Tajemství českých kronik : cesty ke kořenům husitské tradice / Petr Čornej
1987
1
KN
22667SV
Sedlák, Jan
Jan Blažej Santini : setkání baroku s gotikou / Jan Sedlák ; [fotogr. Jiří Ployhar]
1987
1
KN
22534SXIX
Vaclík, Vladimír
Lidové betlémy v Čechách a na Moravě / Vladimír Vaclík
1987
1
KN
22167SIII
Vidman, Ladislav
Od Olympu k Panteonu : antické náboženství a morálka / Ladislav Vidman
1986
1
KN
22145SXIX
Preiss, Pavel
Boje s dvouhlavou saní : František Antonín Špork a barokní kultura v Čechách / Pavel Preiss ; [ilustr. Michal Brix]
1981
1
KN
21727SXXI
Danielsson, Bengt
Gauguin na Tahiti a Markézách / Bengt Danielsson ; [z fr. orig. přel. Vladimír Binar]
1983
1
KN
25613SIII
Dostálová, Růžena
Antická mystéria / Růžena Dostálová, Radislav Hošek
1997
1
KN
22050SXIX
Löschburg, Winfried
Stíny nad Akropolí : umělecká díla v nebezpečí / Winfried Löschburg ; [přel. Miroslav Petříček]
1985
1
KN
21995SXXI
Kortooms, Toon
Ať už doktor kouká mazat... / Toon Kortooms ; [přel. Olga Krijtová ; ilustr. Adolf Born]
1985
1

Akce

RSS

Řezy

[Loading...]