Výsledok vyhľadávania | Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze http://katalog.vsup.cz/search/by-authority/113594/rss?pageSize=100&s=-9&sd=DESC&page=1&lang=SK&ticketId=-8 Vyhľadávanie podľa autority: Miesta vydania = Brno : Slova a věci Foucault, Michel, 1926-1984 Nástin všesokolského výtvarnictví : proměny sokolství ve výtvarné řeči sletové propagace (1901-1948) Mazáč, Tomáš, 1988- B jako Brno Timo Umění bez revolucí? : proměny soudobého výtvarného umění Horáček, Radek, 1959- Jaroslav Benda 1882-1970 : Dočekalová, Petra, 1991- Glass in Brno and Moravia ca. 1200-1550. Catalogue of Glass / Glass in Brno and Moravia ca. 1200-1550. Assessment of Finds / Lubo Kristek : Kristek, Lubo, 1943- Art & antiques : váš průvodce světem umění Digitální demence : Spitzer, Manfred, 1958- Knihovnické fondy, procesy a služby Bulletin Moravské galerie v Brně č. 77/2018 : Moravská galerie (Brno, Česko) Bulletin Moravské galerie v Brně č. 78/2018 / Moravská galerie (Brno, Česko) Designérem vlastního života : Burnett, William, 1957- Josef Klvaňa : Klvaňa, Josef, 1857-1919 Gesta v umění / Trauma, tíseň, extáze, prázdnota : Kesner, Ladislav, 1961- Porcelán + / Novotná, Hana Několik poznámek k současné architektuře / Pelčák, Petr, 1963- Česká vize : Tomáš Hlavina : Hlavina, Tomáš, 1966- 1968: computer.art - pravá hemisféra ; Chrobák, Ondřej, 1975- 28. mezinárodní bienále grafického designu Brno 2018 = Mezinárodní bienále grafického designu (28. : 2018 : Brno, Česko) Otakar Teyschl : Červená, Radana, 1975- FK 15 : Francová, Jana, 1975- Zelené ostrovy : Navrátil, Ondřej, 1980- Začínáme s 3D tiskem / Kloski, Liza Wallach Bulletin Moravské galerie v Brně : graphis design now!. Moravská galerie (Brno, Česko) Bulletin Moravské galerie v Brně. Moravská galerie (Brno, Česko) Karel Otto Hrubý : fotograf, pedagog, teoretik Hrubý, Karel Otto, 1916-1998 Retro ČS. (Povolená) dovolená / Petrov, Michal, 1965- Dušan Jurkovič : Čtvrtý rozměr architektury / Hála, Boris, 1953- Ilustrace : Reissner, Martin, 1969- Magie otisku : Michálek, Ondřej, 1947- První republika 1918-1938 : Web ostrý jako břitva : Řezáč, Jan, 1984- Jiří Voženílek : Svoboda, Jiří, 1961- Modelingová fotografie - mistrovství / Doorhof, Frank, 1971- Ikebana : Dias, Lila Cestou k poslednímu / Šafařík, Josef, 1907-1992 Václav Havel : životopis Kriseová, Eda, 1940- Dopis Jakubu Demlovi Váchal, Josef, Váchal, Josef, 1884-1969 1884-1969 Mé vášně / Dalí, Salvador, 1904-1989 Prsy Tiresiovy : nadrealistické drama o dvou jednáních s prologem Apollinaire, Guillaume, 1880-1918 Slovník epoch, směrů, skupin a manifestů / Pavelka, Jiří, 1949- J.H. Kocman : art activities 1970-1979 Kocman, Jiří H., 1947- Obraz a slovo v českém výtvarném umění šedesátých let / Pomajzlová, Alena, 1955- Moravská galerie : Normalizace / Moravská galerie : Art is here! / Pionýři a roboti : Ryška, Pavel, 1974- Vize v umění a ve výchově uměním / Stehlíková Babyrádová, Hana, 1959- Nahé situace / Klodová, Lenka, 1969- Bezbariérové stavby : Šnajdarová, Helena Století dítěte a výzva obrazů : David, Jiří, 1933-2014 Organická modernita : Dostalík, Jan, 1983- Kapitoly z dějin brněnských časopisů / Gabrielová, Bronislava, 1930-2005 Poklad Romů : Horváthová, Jana, 1967- Admired as Well as Overlooked Beauty : contributions to architecture of historicism, art nouveau, early modernism and traditionalism Admired as Well as Overlooked Beauty (konference) (2014 : Brno, Česko) Olgoj Chorchoj : logika emoce Prostorový akt : jevy a tělesnost v prostoru jako pojítko mezi umělci a architekty Klodová, Lenka, 1969- Od chaosu k novému řádu : Kristek, Jan, 1983- Houser / Houser, Milan, 1971- Postavit domy nestačí : vizuální kultura a veřejný prostor města Brna v období po druhé světové válce Koryčánek, Rostislav, Koryčánek, Rostislav, 1972- 1972- Scénografie mluví : hovory Jarky Buriana s Josefem Svobodou Burian, Jarka, 1927-2005 27. mezinárodní bienále grafického designu Brno 2016 = Mezinárodní bienále grafického designu (27. : 2016 : Brno, Česko) Principy a zásady urbanistické kompozice v příkladech Rozmanová, Naděžda Tak teď tu : Chatrný, Dalibor, 1925-2012 Moderní žena : osa Praha - Brno = Modern woman : the Prague - Brno axis Jiri Cernicky : double document : pincushions Černický, Jiří, Černický, Jiří, 1966- 1966- ERA 21 Commedia dell'arte Divadla na provázku (1974-1985) : analýza, rekonstrukce, dokumentace inscenace režiséra Petra Scherhaufera & Harlekýna Boleslava Polívky Oslzlý, Petr, 1945- Bulletin Moravské galerie v Brně. Moravská galerie (Brno, Česko) Umění bez revolucí? : Horáček, Radek, 1959- O povaze naší kultury Černý, Václav, 1905-1987 Italian drawing of the Renaissance and Baroque : a complete cataloque of Italian drawings from the 16th-18th centuries in the Moravian Gallery in Brno Kazlepka, Zdeněk, Kazlepka, Zdeněk, 1962- 1962- Příručka skečnoutingu : Rohde, Mike Sochy v ulicích = Brno Art Open - Sochy v ulicích (výtvarná přehlídka) Adjustace grafické tvorby a sbírek : Král, Jindřich Povídání o knihařském nářadí / Doležal, Jaroslav, 1909-1977 Rozbor filmu / Kokeš, Radomír D., 1982- Podle přírody! : Trnková, Petra, 1976- Zdeněk Fránek : Fránek, Zdeněk, 1961- Retro ČS 2 : Petrov, Michal, 1965- Zařízení bytu : Wonka, V. Výtvarníci na VUT v Brně / Ondračka, Pavel, 1954- Na prahu zítřka : brněnská architektura a vizuální kultura odbobí socialismu = On the threshold of tomorrow : architecture and visual culture in Brno during the communist era Koryčánek, Rostislav, Koryčánek, Rostislav, 1972- 1972- Krása ve filmovém dokumentu / Motal, Jan, 1984- Zdeněk Rossmann : horizonty modernismu Moravská galerie v Brně : bulletin č. 70 Moravská galerie (Brno, Česko)) Je to potřeba : Štýsová, Anna Stav věcí : Císař, Karel, 1972- Vladimír Havlík - Soft Spirit / Havlík, Vladimír, 1959- Künstler aus dem Umkreis von Johann Kupezky (1666-1740) : Safarik, Eduard A. Johann Kupezky (1666-1740) : Safarik, Eduard A. Sochy v ulicích = Brno Art Open - Sochy v ulicích (výtvarná přehlídka) Brno - moravský Manchester / Brněnský Devětsil a multimediální přesahy umělecké avantgardy / Ingerle, Petr, 1968- Za krásnější svět : Horáček, Martin, 1977- Stříbrný oltář v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně : sborník příspěvků přednesených na konferenci konané v kapitulní síni Augustiniánského kláštera na Starém Brně 21. října 2010 = Der Silberne Altar in der Basilika Mariä Himmelfahrt in Altbrünn : Sammelschrift der Beiträge, die auf der Konferenz im Kapitelsaal des Augustinerklosters in Altbrünn am 21. Oktober 2010 vorgetragen wurden