Výsledky vyhledávání | Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze http://katalog.vsup.cz/search/by-authority/113594/rss?pageSize=50&s=-26&sd=ASC&page=1&lang=CS Vyhledávání podle autority: Místa vydání = Brno : Pustevně na Radhošti : Jurkovič, Dušan Kubismus = Kramář, Vincenc Zařízení bytu : Wonka, V. Jak bydleti / Hanzelka, Venant Naše víno Bohumil Kubišta : Kubišta, František Beethoven : Ze slavné doby malířství moravského baroka / Neuman, Aug. U žúdra / Ševela, Martin Výzkum diluviální stanice lovců mamutů v Dolních Věstonicích na Pavlovských kopcích na Moravě ; Absolon, K. Jak vytvoříme masku? / Klika, František Desetinné třídění, jeho princip a použití / Kříž, František Nová škola - nový život : Štěpánek, Čeněk Obraz maska a pečeť / Vodička, Timotheus Oldřich Blažíček / Veselý, Adolf Essaye / Yeats, William Butler Přehledný dějepis hudby : Černušák, Gracian Přehledný dějepis hudby : Černušák, Gracian A zatím co válka / Istler, Josef Fysikálně-klimatický průzkum sídliště v mapě a plánu / Kalivoda, František Jak pořádati výstavy / Zamazal, Josef Znaky moravských měst / Vývoj krajinného plánování na Moravě Naše Kroměříž / Regulační plány : Svoboda, Karel Sociologie a sociální vědy / Durkheim, Emil O terénním vrstevnicovém modelu / Kalivoda, František Hospodářská dynamika země Moravskoslezské v zrcadle jejího populačního vývoje a fluktuace obyvatelstva let 1790-1930 / Mrkos, Josef Industrializace a plánování / Hruška, Emanuel Chudým dětem Josef Mánes / Veletovská-Humlová, Hana Cesta k regulačnímu plánu středního města / Kalivoda, František Fysikálně klimatický průzkum země Moravskoslezské a jeho zhodnocení pro plánovitou hospodářskou výstavbu / Mrkos, Josef Srovnání fysikálně klimatické kvality terénu s rozsahem optimálních ploch území : Kalivoda, František Srovnání fysikálně klimatické kvality terénu s rozsahem optimálních ploch území : Kalivoda, František Srovnání fysikálně klimatické kvality terénu s rozsahem optimálních ploch území : Kalivoda, František K průmyslovému programu v prvním pětiletém plánu Československé republiky : Hruška, Emanuel Pohyb obyvatelstva za zaměstnáním do hlavních středisek práce v zemi Moravskoslezské / Mrkos, Josef Urbanismus a plánování / Typisace porodnických a novorozeneckých oddělení nemocnic / Havlásek, Ludvík Dějiny nábytkového umění : Směrnicový plán malé venkovské obce ; Kalivoda, František Soudobá bytová kultura ČSR \\SO\ / Znaky českých měst / Zvolský, František Zprávy ZSPÚ : Jižní Morava - země dávných Slovanů / Poulík, Josef Výstavba dětské hospitalisace v Brně : Rozehnal, Bedřich Zákulisí německých dějin / Norden, Albert Úvaha o budoucnosti Prahy : Hruška, Emanuel Na okraj přípravného urbanistického plánování / Kalivoda, František Navrhování betonových konstrukcí : Hruban, Konrád