Skip to main content
Dargestellte Vermerke 1-100 von insgesamt 473
Arbeitsart Bandmarken Autor Titel Teil Jahr Band Anzahl
KN
22766SV
Frolec, Václav, 1934-1992
DieVolksarchitektur in Westbulgarien im 19. und zu beginn des 20. Jahrhunderts / Václav Frolec ; [Universita J.E.Purkyně Brno. Filosofická fakulta]
1966
1
KN
18492KXVII
Franěk, Otakar
Výběr revolučních plakátů a politických dokumentů z let 1921-1971 / [úvod Otakar Franěk a Jiří Hlušička ; výběr a uspoř. Otakar Franěk]
1971
1
KN
28108SIV
Chastel, André
Vyplenění Říma : od manýrismu k protireformaci / André Chastel ; [přeložil Ivo Lukáš]
2003
1
KN
16311KXIX
Hrubý, Karel Otto
Vysočinou po řece Jihlavě a dál od jejích břehů / K. O. Hrubý
1962
1
KN
10857KV
Rozehnal, Bedřich
Výstavba dětské hospitalisace v Brně : projekt Státní oblastní nemocnice v Brně, oddělení pro nemoci dětí = Reconstruction of the hospitalisation of children in Brno : project of the State Regional Hospital in Brno, department for the diseases of children / Bedřich Rozehnal
1949
1
KN
9793KXIX
Absolon, K.
Výzkum diluviální stanice lovců mamutů v Dolních Věstonicích na Pavlovských kopcích na Moravě ; Budování musea a ústavu Anthropos v Brně / Seps. K. Absolon
1945
1
KN
K33
Čubrda, Zdeněk
Výtvarní umělci Jihomoravského kraje 1985 / [text Zdeněk Čubrda ; předml. Otakar Hubáček]
1985
1
KN
10850KV
Vývoj krajinného plánování na Moravě
1948
1
KN
24402SXVII
Čapka, František
Vývoj písma v kostce / František Čapka, Květoslava Santlerová
1994
1
KN
28972KV
Libeskind, Daniel
Základní kameny života i architektury / Daniel Libeskind ;[přel. Buhumila Kučerová]
2006
2
KN
11466SIII
Pavlov, Todor
Za vědu a mír : filosofie a fysika : filosofie a biologie : co je to socialistický realismus / Todor Pavlov
1950
1
KN
17862SXVII
Fialová, Vlasta
Zachariáš Solín, tiskař Kralické bible / Vlasta Fialová ; k tisku připr. František Kalivoda
1968
1
KN
26865KIV
Zajatci hvězd a snů : Katolická moderna a její časopis Nový život (1896-1907) / Editoři Roman Musil, Aleš Filip
2000
1
KN
10932SXIX
Norden, Albert
Zákulisí německých dějin / Albert Norden
1949
1
KN
26760SIV
Umění v dialogu s veřejností : sborník z mezinárodního sympozia o zprostředkování současného umění, Brno 7.-9.10 1999 = Art in Public Dialogue : Memoir volume from the International Symposium on the Mediation of Contemporary Art Brno, 7th-9th October 1999 / [Redakce sborníku Jitka Vitásková, Radek Horáček]
1999
2
KN
25043SXIX
Univerzity na prahu nového tisíciletí : sborník mezinárodní konference 2.-3.11.1994 = <The >university on the threshold of the new millennium : proceedings of the international conference 2.-3.11.1994 / [redakce Zbyněk Z. Stránský]
1995
2
KN
13156SV
Viklický, Aleš
Urbanistické problémy vesnice a zemědělské krajiny / Aleš Viklický
1953
1
KN
16171SXXI
Jappy
Úsměvy a úsměšky / Jappy
1962
1
KN
10854KV
Hruška, Emanuel
Úvaha o budoucnosti Prahy : sídelního města Československé republiky : fragment studijního souboru o územním plánu středočeské oblasti / Emanuel Hruška
1949
1
KN
29199SIV
Clair, Jean
Úvahy o stavu výtvarného umění : kritika modernity = Odpovědnost umělce : avantgardy mezi strachem a rozumem / Jean Clair ; [přel. Pavla Doležalová]
2006
1
KN
26160SXXIII
Burke, Edmund
Úvahy o revoluci ve Francii / Edmund Burke ; [přel. Jana Ogrocká, Jiří Ogrocký]
1997
1
KN
28075SXIX
Burton, Graeme
Úvod do studia médií / Graeme Burton, Jan Jirák
2003
1
KN
29134KIV
V barvách chorobných : idea dekadence a umění v českých zemích 1880-1914 / editor a kurátor Otto M. Urban
2006
1
KN
17429SXIX
Tomeček, Jaromír
Valašská suita / [fot.] K.O. Hrubý, Vilém Reichmann ; Jaromír Tomeček
1966
1
KN
30086KXX
Kazlepka, Zdeněk
V zahradě Armidině : italské barokní zátiší v Čechách a na Moravě = In the garden of Armida : Italian baroque still life on Bohemia and Moravia / [Text Zdeněk Kazlepka]
2007
1
KN
28390KXX
V zrcadle stínů : Morava v době baroka : 1670-1790 / [ed. Jiří Kroupa]
2003
1
KN
29022SXIX
Burke, Peter
Variety kulturních dějin / Peter Burke ;[přel. Jiří Ogrocký]
2006
1
KN
21314SVII
Toman, Oldřich
Vasilij Pavlovič Krivoručko : období tvůrčí zralosti / Oldřich Toman
1981
1
KN
28497SV
Teplý, Libor
Ve znamení moderny : architektura 20. století v Brně = In the name of modernism : 20th century in Brno / Jan Sedlák, Libor Teplý
2004
1
KN
24766SIII
Kerényi, Karl
Věda o mytologii / Karl Kerényi, Carl Gustav Jung ; z angl. přel. Kristina a Jan Černí
1995
1
KN
25241SXIX
Kohn, George C.
Velká encyklopedie válek : průvodce válečnými konflikty od starověku po dnešek / George C. Kohn ; [z angl. přel. Naděžda Funioková]
1997
1
KN
25030KXIX
Galuška, Luděk, 1960-
Velká Morava / Luděk Galuška
1991
1
KN
24374KIV
Československá akademie věd. Archeologický ústav (Brno)
Velkomoravské Mikulčice : přehled výsledků systematického výzkumu Archeologického ústavu Československé akademie věd v Brně v letech 1954-1970 / [Josef Poulík ; Archeologický ústav Československé akademie věd v Brně ; Krajské středisko Státní památkové péče a ochrany přírody v Brně]
1970
1
KN
28213SXIX
Frye, Northrop
Velký kód : bible a literatura / Northrop Frye ; [z angl. přel. Sylva Ficová, Alena Přibáňová]
2000
1
KN
U1816
Veřejnost a kouzlo vizuality : rozvoj teoretických základů výtvarné výchovy a otázky kulturního vzdělávání / Ed. Radek Horáček, Jan Zálešák
2008
1
KN
26756SXIX
Barrow, John D., 1952-
Vesmír plný umění / John D. Barrow ; [přel. Martin Krejza]
2000
1
KN
26870SXIX
Schorske, Carl E.
Vídeň na přelomu století / Carl E. Schorske ; [z angl. přel. Jiří Svoboda]
2000
1
KN
25821KXIX
Vivat academia : padesát let Janáčkovy akademie múzických umění v Brně 1947-1997 / [redig. Miroslav Plešák, Ludvík Kundera, Josef Ruszelák]
1997
1
KN
29208SXX
Chalupecký, Jindřich, 1910-1990
Vladimír Kopecký / [text Jindřich Chalupecký ... et al.]
2007
2
KN
29755SXX
Kopecký, Vladimír
Vladimír Kopecký : intenzita prožitku : malby 1960-2001 = intensity of experience : paintings 1960-2001 / [text Vladimír Kopecký]
2001
1
KN
15476SIV/6,7
Beneš, Josef
Vlčnovské vyšívání : příspěvek k výzkumu a zhodnocení národopisných sbírek / Josef Beneš
1959
1
KN
16135SXX
Dům umění města Brna
Moderní české malířství II : léta dvacátá / Dům umění města Brna, Národní galerie, Svaz československých výtvarných umělců
1959
1
KN
29701SV
Poslušná, Iva
Moderní panelový byt : nápady, úpravy, řešení / Iva Poslušná, Miloslav Meixner ... [et al.]
2007
1
KN
28495KV
Vaverka, Jiří
Moderní sakrální stavby církví a náboženských společností na území Čech, Moravy a Slezska / ved. aut kol. Jiří Vaverka
2004
1
KN
15978KIV
Jelínek, Jan
Monumentální umění skalních maleb prvobytné společnosti / J. Jelínek
1961
1
KN
13652KXX
Moravská knižní malba XI. až XVI. století : výstava pořádaná v Uměleckoprůmyslovém museu v Brně, prosinec 1954 - únor 1955 / sest. Antonín Friedl, Jaroslav Dřímal, Vladimír Burian
1955
1
KN
23760KVIII
Ludvíková, Miroslava
Moravská lidová výšivka / Miroslava Ludvíková
1986
1
KN
28633KVIII
Ludvíková, Miroslava
Moravské a slezské kroje : kvaše z roku 1814 = Mährische und Schlesische Volkstrachten : Guaschen aus dem Jahre 1814 / Miroslava Ludvíková
2000
1
KN
29615SIV
Možnosti vizuálních studií : obrazy-texty-interpretace / Ed. Marta Filipová, Matthew Rampley
2007
3
KN
28924SXIX
Kundera, Milan
Můj Janáček / Milan Kundera
2004
1
KN
30115KVII
Kazlepka, Zdeněk
Múza pod nebesy : italská raně barokní kresba z českých a moravských sbírek = <A >muse under : heaven early-baroque Italian drawing from Bohemian and Moravian collections / Zdeněk Kazlepka, Martin Zlatohlávek
2009
1
KN
25522SI
Muzea a galerie v Brně : kapesní průvodce / připr. Iljuše Syrová , Lea Frimlová
1996
1
KN
24974SIII
Watts, Alan W.
Mýtus a rituál v křesťanství / Alan W. Watts ; [z angl. přel. Jan Čulík]
1995
1
KN
10847KV
Kalivoda, František
Na okraj přípravného urbanistického plánování / František Kalivoda
1949
1
KN
29222SXIX
McIntyre, Chris
Namibie, Botswana & Viktoriiny vodopády : turistický průvodce / Chris McIntyre ; [přel. Lidmila a Marco Stellovi]
2006
1
KN
14149SXX
Kunz, Ludvík
Naivní malba tří století. Střelecké terče / Ludvík Kunz
1972
1
KN
15476SIV/6,7
Národopis v historické exposici Vlastvědného musea : přednášky z 2. celostátní konference etnografů-musejních pracovníků na Bystřičce ve dnech 24.-28.5.1958 = <Die >Volskunde in der Schausammlung des Heimatkunde Museums : Vorträge der 2. ganzstaatlichen Konferenz der Museumsethnographen in Bystřička, 24.-28.5.1958 / uspoř. Ludvík Kunz
1959
1
KN
15476SIV/1,3,4
Kunz, Ludvík
Národopisné sbírky Moravského musea v Brně : průvodce po oddělení a činnost v letetch 1947-1957 / Ludvík Kunz ; fot. Čeněk Chládek ...[et al.]
1957
1
KN
10454KXIX
Naše Kroměříž / Uspoř. Ludvík Páleníček
1948
1
KN
11047KXIX
Naše víno
1935
1
KN
10923SV
Hruban, Konrád
Navrhování betonových konstrukcí : podle stupně bezpečnosti / Konrád Hruban
1949
1
KN
25114SXXI
Knížák, Milan
Názory : 1995-1964 / Milan Knížák
1996
1
KN
30079SXXII
Dufek, Antonín
Neregulováno : prales ve fotografii = Unmanaged : the natural forest in photography / [Antonín Dufek ...[et all.]
2008
1
KN
12481SVII
Hálová-Jahodová, Cecílie
Neznámý Aleš v Mikulči / C. Hálová-Jahodová
1952
1
KN
26882SXXI
Maršíček, Vlastimil
Nezval, Seifert a ti druzí... : "nezenzurovaný slovník českých spisovatelů" / Vlastimil Maršíček
1999
1
KN
28973SXIX
Dubin, Marc
Pyreneje : turistický průvodce / Marc Dubin ; [přel. Radek Přerovský]
2002
1
KN
10872KV
Svoboda, Karel
Regulační plány : několik poznatků o směrnicových a regulačních plánech obcí a měst, předvedených na třech příkladech / Karel Svoboda
1948
1
KN
26072KXXII
Herman, Gary
Rockový babylon / Gary Herman ; [přel. Jana Fořtová]
1997
1
KN
28948KIV
Konečný, Lubomír Jan
Románská rotunda ve Znojmě : ikonologie maleb a architektury / Lubomír Jan Konečný
2005
1
KN
16203KXXIII
Rovnost 13. 8. 1885 : faksimile / [B. Marčák, F. Kalivoda]
1962
1
KN
27130SIII
Ricoeur, Paul
Rozhovory / Paul Ricoeur, Gabriel Marcel ; [přel. Jitka Bednářová, Petr Horák, Marcela Poučová]
1999
1
KN
28643SXIX
Rumunsko : turistický průvodce / Tim Burford, Dan Richardson ; [přel. Vanda Oaklandová]
2001
1
KN
11702SXIX
Jessen, A. A.
Řecká kolonisace severního Černomoří : její předpoklady a zvláštnosti / A. A. Jessen
1951
1
KN
30284KXIX
Palin, Michael
Sahara / Michael Palin, fot. Basil Pao ; [přel. Zuzana Gabajová]
2006
1
KN
24681SVII
Togner, Milan
Sandro Botticelli / Milan Togner
1994
1
KN
28963SXXI
Hájíček, Jiří
Selský baroko / Jiří Hájíček
2005
1
KN
29076KXI
Uhlíř, Jiří
Semper sursum : Jacob & Josef Kohn : první rakouská akciová společnost na výrobu nábytku z ohýbaného dřeva : mistři secese a moderny / Jiří Uhlíř
2005
1
KN
29114SV
Hnilička, Pavel
Sídelní kaše : otázky k suburbánní výstavbě kolonií rodinných domů / Pavel Hnilička
2005
1
KN
10855SV
Hruška, Emanuel
Skloubení hospodářských a prostorových plánů do plálnů územních / Emanuel Hruška
1949
1
KN
27168SIV
Pešat, Zdeněk
Skupina 42 : antologie / Zdeněk Pešat, Eva Petrová
2000
1
KN
26540SXXI
Božan, Jan Josef
Slaviček rájský / Jan Josef Božan ; [k vyd. připravili Jan Malura, Pavel Kosek]
1999
1
KN
29679SXIX
Longley, Norm
Slovinsko : turistický průvodce / Norm Longley ; fot. Dalibor Mahel ; [přel. Jan Sládek]
2005
1
KN
11212KV
Kalivoda, František
Směrnicový plán malé venkovské obce ; Územní plán sídlištní aglomerace ostrovačické jako vstřícný plán k plánu hospodářskému / František Kalivoda
1948 ; 1949
1
KN
29857KXVIII
Slavíček, Lubomír
Sobě, umění, přátelům : kapitoly z dějin sběratelství v Čechách a na Moravě 1650-1939 / Lubomír Slavíček
2007
1
KN
16349SVI
Lakosil, Jaromír
Sochař Julius Pelikán / J. Lakosil
1962
1
KN
10697SIII
Durkheim, Emil
Sociologie a sociální vědy / Emil Durkheim
1948
1
KN
10211KXI
Soudobá bytová kultura ČSR \\SO\ / Řídí F. Cimburek
1948-
1
KN
9778KV
Štěpánek, Čeněk
Nová škola - nový život : nová československá škola po stránce prostoru i vnitřní ideové náplně / Čeněk Štěpánek
1946
1
KN
11211KV
Kalivoda, František
O terénním vrstevnicovém modelu / František Kalivoda
1948
1
KN
28687SIV
Bourdieu, Pierre
O televizi / Pirre Bourdieu ; [přel. Nora Obrtelová]
2002
1
KN
10605SIII
Vodička, Timotheus
Obraz maska a pečeť / Timotheus Vodička
1946
1
KN
14149SXX
Moravská galerie (Brno)
Obrazárna Moravské galerie
1974
1
KN
28366SIII
Eliade, Mircea, 1907-1986
Obrazy a symboly : esej o magicko-náboženských symbolech / Mircea Eliade ; [přel. Barbora Antonová]
2004
1
KN
26567KXX/2

Od gotiky k renesanci : výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400-1550. II, Brno /
editor Kaliopi Chamonikola

II,
1999
1
KN
26567KXX/4

Od gotiky k renesanci : výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400-1550. IV., Opava /
editor Kaliopi Chamonikola

IV.,
1999
1
KN
27169SIII
Vokolek, Vladimír
Oidipovské variace / Vladimír Vokolek ; [ed. a il. Václav Vokolek]
1996
1
KN
27625KV
Schneck, Adolf Gustav
Okna dřevěná a kovová / prof. Dr. e.h. Adolf Gustav Schneck ; [přel. Ladislav Štěpánek, Denisa Cenková]
2001
1
KN
25417KVI
Kapusta, Jan mladší
Olbram Zoubek / Ed.Jaroslav Malina ; Jan Kapusta ml., Jana Klusáková, Jiří Šetlík
1996
1
KN
9811SVII
Veselý, Adolf
Oldřich Blažíček / Adolf Veselý
1946
1
KN
29540SV
Žabičková, Ivana, 1946-
Hliněné stavby / Ivana Žabičková
2002
1

Veranstaltung

RSS

Schnitte

[Loading...]