Skip to main content
Zobrazeny záznamy 1-50 z celkem 473.
Typ dokumentu Signatura Autor Název Část Rok Počet svazků
KN
3658FV
Jurkovič, Dušan
Pustevně na Radhošti : turistické útulny Pohorské jednoty "Radhošť" ve Frenštátě vystavěné a zařízené po způsobu lidových staveb na Mor. Valašsku a Uh. Slovensku / Dušan Jurkovič
1900
2
KN
16801SVII
Kramář, Vincenc
Kubismus = kubismu / Vincenc Kramář
1921
1
KN
32440KV
Wonka, V.
Zařízení bytu : popis praktického, vkusného a účelného zařízení jednotlivých pokojů / V. Wonka
1928
1
KN
11436KV
Hanzelka, Venant
Jak bydleti / Venant Hanzelka
1932
1
KN
11047KXIX
Naše víno
1935
1
KN
14833KVII
Kubišta, František
Bohumil Kubišta : monografická studie / František Kubišta
1940
1
KN
9284SXIX
Beethoven : svědectví o geniovi a člověku / [Vybrali a uspoř. Jan V. Pojer a František Springer]
1943
1
KN
11042SVII
Neuman, Aug.
Ze slavné doby malířství moravského baroka / Aug. Neumann
1944
1
KN
13709SXIX
Ševela, Martin
U žúdra / Martin Ševela ; fot. Josef Fiala ...[et al.]
1944
1
KN
9793KXIX
Absolon, K.
Výzkum diluviální stanice lovců mamutů v Dolních Věstonicích na Pavlovských kopcích na Moravě ; Budování musea a ústavu Anthropos v Brně / Seps. K. Absolon
1945
1
KN
10371SXIX
Klika, František
Jak vytvoříme masku? / František Klika
1945
1
KN
16714SI
Kříž, František
Desetinné třídění, jeho princip a použití / František Kříž
1945
1
KN
9778KV
Štěpánek, Čeněk
Nová škola - nový život : nová československá škola po stránce prostoru i vnitřní ideové náplně / Čeněk Štěpánek
1946
1
KN
10605SIII
Vodička, Timotheus
Obraz maska a pečeť / Timotheus Vodička
1946
1
KN
9811SVII
Veselý, Adolf
Oldřich Blažíček / Adolf Veselý
1946
1
KN
9293SIII
Yeats, William Butler
Essaye / William Butler Yeats
1946
1
KN
9590SXIX
Černušák, Gracian
Přehledný dějepis hudby : od klasicismu k moderně / Gracian Černušák
1946
1
KN
9590SXIX
Černušák, Gracian
Přehledný dějepis hudby : do polovice 18. století / Gracian Černšák
1946
1
KN
9329SIV
Istler, Josef
A zatím co válka / Josef Istler ... [et al.]
1946
1
KN
10493KV
Kalivoda, František
Fysikálně-klimatický průzkum sídliště v mapě a plánu / František Kalivoda
1947
1
KN
10821SVII
Zamazal, Josef
Jak pořádati výstavy / Josef Zamazal
1947
1
KN
12071SXV
Znaky moravských měst / Fr. Zvolský
1947
1
KN
10850KV
Vývoj krajinného plánování na Moravě
1948
1
KN
10454KXIX
Naše Kroměříž / Uspoř. Ludvík Páleníček
1948
1
KN
10872KV
Svoboda, Karel
Regulační plány : několik poznatků o směrnicových a regulačních plánech obcí a měst, předvedených na třech příkladech / Karel Svoboda
1948
1
KN
10697SIII
Durkheim, Emil
Sociologie a sociální vědy / Emil Durkheim
1948
1
KN
11211KV
Kalivoda, František
O terénním vrstevnicovém modelu / František Kalivoda
1948
1
KN
10500KV
Mrkos, Josef
Hospodářská dynamika země Moravskoslezské v zrcadle jejího populačního vývoje a fluktuace obyvatelstva let 1790-1930 / Josef Mrkos
1948
1
KN
10849SV
Hruška, Emanuel
Industrializace a plánování / Uspoř. Emanuel Hruška
1948
2
KN
10584SVII
Veletovská-Humlová, Hana
Chudým dětem Josef Mánes / Uprav. Hana Veletovská-Humlová
1948
1
KN
10803KV
Kalivoda, František
Cesta k regulačnímu plánu středního města / František Kalivoda
1948
1
KN
10502KV
Mrkos, Josef
Fysikálně klimatický průzkum země Moravskoslezské a jeho zhodnocení pro plánovitou hospodářskou výstavbu / Josef Mrkos
1948
1
KN
10845KV
Kalivoda, František
Srovnání fysikálně klimatické kvality terénu s rozsahem optimálních ploch území : porovnávací přehledy některých složek bioklimatického průzkumu s popisem použitého mapovacího způsobu / František Kalivoda
1948
5
KN
10581KV/III
Kalivoda, František
Srovnání fysikálně klimatické kvality terénu s rozsahem optimálních ploch území : Vzorný fysikálně klimatický průzkum plánovaného rekreačního střediska / František Kalivoda
1948
1
KN
10581KV/II
Kalivoda, František
Srovnání fysikálně klimatické kvality terénu s rozsahem optimálních ploch území : příklad empirického způsobu bioklimatického průzkumu na středním Slovensku / František Kalivoda
1948
1
KN
10871KV
Hruška, Emanuel
K průmyslovému programu v prvním pětiletém plánu Československé republiky : návrh na rozmístění průmyslových investic ... / Emanuel Hruška, Ivan Kuhn, Ladislav Foltyn
1948
1
KN
10501KV
Mrkos, Josef
Pohyb obyvatelstva za zaměstnáním do hlavních středisek práce v zemi Moravskoslezské / Josef Mrkos
1948
1
KN
10851KV
Urbanismus a plánování / Red. E. Hruška
1948
1
KN
10852SV
Havlásek, Ludvík
Typisace porodnických a novorozeneckých oddělení nemocnic / Ludvík Havlásek a Bedřich Rozehnal
1948
2
KN
10210KV/1
Dějiny nábytkového umění : 1. díl
1948
2
KN
11212KV
Kalivoda, František
Směrnicový plán malé venkovské obce ; Územní plán sídlištní aglomerace ostrovačické jako vstřícný plán k plánu hospodářskému / František Kalivoda
1948 ; 1949
1
KN
10211KXI
Soudobá bytová kultura ČSR \\SO\ / Řídí F. Cimburek
1948-
1
KN
10516SXV
Zvolský, František
Znaky českých měst / Fr. Zvolský
1948-1949
1
KN
10801SV
Zprávy ZSPÚ : zpráva Zemského studijního a plánovacího ústavu moravskoslezského
1948-1949
2
KN
13442KIV
Poulík, Josef
Jižní Morava - země dávných Slovanů / Josef Poulík ; fot. Josef Škvařil ; kresby Miroslav Knapil
1948-1950
1
KN
10857KV
Rozehnal, Bedřich
Výstavba dětské hospitalisace v Brně : projekt Státní oblastní nemocnice v Brně, oddělení pro nemoci dětí = Reconstruction of the hospitalisation of children in Brno : project of the State Regional Hospital in Brno, department for the diseases of children / Bedřich Rozehnal
1949
1
KN
10932SXIX
Norden, Albert
Zákulisí německých dějin / Albert Norden
1949
1
KN
10854KV
Hruška, Emanuel
Úvaha o budoucnosti Prahy : sídelního města Československé republiky : fragment studijního souboru o územním plánu středočeské oblasti / Emanuel Hruška
1949
1
KN
10847KV
Kalivoda, František
Na okraj přípravného urbanistického plánování / František Kalivoda
1949
1
KN
10923SV
Hruban, Konrád
Navrhování betonových konstrukcí : podle stupně bezpečnosti / Konrád Hruban
1949
1

Akce

RSS

Řezy

[Loading...]