Výsledky vyhledávání | Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze http://katalog.vsup.cz/search/by-authority/113852/rss Vyhledávání podle autority: [KLS] = Výkladové slovníky Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích : Nakladatelský dům OP (Praha) Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích : Nakladatelský dům OP (Praha) Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích : Nakladatelský dům OP (Praha) Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích : Nakladatelský dům OP (Praha) Výtvarné umění : Universální lexikon umění : Bernhard, Marianne Visual encyclopedia / Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění / Hall, James Slovník světového divadla 1945-1990 / Semil, Małgorzata Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Akademie věd ČR (Praha). Ústav dějin umění Nový biblický slovník / Informatorium pro každého aneb Moderní vševěd : Informatorium pro každého aneb Moderní vševěd : Informatorium pro každého aneb Moderní vševěd : Informatorium pro každého aneb Moderní vševěd : Informatorium pro každého aneb Moderní vševěd : Informatorium pro každého aneb Moderní vševěd : Malý slovník sekt : Bley, S. Co v slovnících nenajdete : Sochová, Zdeňka Československý biografický slovník / Tomeš, Josef