Výsledky vyhledávání | Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze http://katalog.vsup.cz/search/by-authority/114067/rss Vyhledávání podle autority: Nakladatelé/vydavatelé = Rovnost [nakl.] Úvod k dějinám filosofie / Hegel, Georg Wilhelm Fridrich Věda a náboženství o původu člověka / Pliseckij, M. S. Velká říjnová socialistická revoluce : k dějinám dělnického hnutí v Rusku : 1861-1937 Tiščenko, D. Velká síla myšlenek leninismu Navrhování betonových konstrukcí : Hruban, Konrád Nová Atlantis / Bacon, Francis Nové theorie o původu člověka / Roginskij, J. J. O literatuře, umění a vědě Dimitrov, Jiří O vzniku a založení KSČ Veselý, Jindřich Husitské revoluční hnutí / Macek, Josef Marxisticko-leninská estetika proti naturalismu v umění / Burov, A. I. Řecká kolonisace severního Černomoří : Jessen, A. A. Sluneční stát / Campanella Logika / Machovec, Milan Augustin Smetana / Kaláb, Miloš Bělinskij a naše doba / Fadějev, A. A. Božena Němcová / Mukařovský, Jan Gorkij : spolubojovník Lenina a Stalina : sborník statí sovětských autorů Práce a dni / Hesiodos První ruská revoluce v letech 1905-1907 Pankratovová, A. M.