Výsledok vyhľadávania | Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze http://katalog.vsup.cz/search/by-authority/116310/rss?pageSize=100&lang=SK Vyhľadávanie podľa autority: Edícia = Seemann Kunstmappe Verzierte Waffen / Schaal, Dieter Malerei des Biedermeier / Geismeier, Willi Dänische Malerei 1800-1850 / Zeitler, Rudolf