Výsledky vyhledávání | Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze http://katalog.vsup.cz/search/by-authority/123281/rss Vyhledávání podle autority: Korporace = Uměleckoprůmyslové museum (Praha, Česko) Vše pro dítě : Stehlíková, Dana Výstava Vysoké školy uměleckoprůmyslové a Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k 50. výročí Komunistické strany Československa, duben - květen 1971 / Vysoká škola uměleckoprůmyslová Výtvarné aspekty vývoje užívání plastických hmot v životním prostředí : Uměleckoprůmyslové museum (Praha, Česko) Z pokladů litoměřické diecéze III. : Galerie výtvarného umění (Litoměřice) Užité umění socialistických zemí 1945-1975 : Uměleckoprůmyslové museum (Praha, Česko) Italská majolika z československých sbírek : Vydrová, Jiřina, 1910-1993 Benátské sklo v československých sbírkách / Navráceno životu / Uměleckoprůmyslové museum (Praha, Česko) Německá secese : Ministerstvo kultury České socialistické republiky (Praha) Německý email 20. století, Praha, Uměleckoprůmyslové muzeum, listopad - prosinec 1964 / Uměleckoprůmyslové museum (Praha, Česko) Orbis pictus neboli svět v obrazích : Rous, Jan Osobnosti české fotografie I ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea / Fárová, Anna Otto Eckert : Ministerstvo kultury České socialistické republiky (Praha) Česká móda 1870-1914 : Uchalová, Eva České sklo 17. a 18. století s úvodní expozicí středověkého skla : Ministerstvo kultury České socialistické republiky (Praha) České sklo 1800-1860 / Uměleckoprůmyslové museum (Praha, Česko) Český funkcionalismus 1920-1940 : Vondrová, Alena Český funkcionalismus 1920-1940 : Adlerová, Alena Český funkcionalismus 1920-1940 : Rous, Jan Český kubismus : Vegesack, Alexander von, 1945-