Search results | Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze http://katalog.vsup.cz/search/by-authority/129551/rss?lang=EN Search by authority: Personal names = Kazlepka, Zdeněk, Kazlepka, Zdeněk, 1962- 1962- Rozmanitosti kresby : italská kresba vrcholného a pozdního baroku v českých a moravských veřejných sbírkách = The diversities of drawing : Italian drawing of the high and late baroque from Bohemian and Moravian public collections Kazlepka, Zdeněk, Kazlepka, Zdeněk, 1962- 1962- Italian drawing of the Renaissance and Baroque : a complete cataloque of Italian drawings from the 16th-18th centuries in the Moravian Gallery in Brno Kazlepka, Zdeněk, Kazlepka, Zdeněk, 1962- 1962-