Search results | Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze http://katalog.vsup.cz/search/by-authority/136281/rss?lang=EN Search by authority: Personal names = Rosenfeldová, Lucie Ada Kaleh, Alternative Facts about the Northernmost Islamic Exclave in Europe after 1902 / Pavlík, Matěj K managementu pochybnosti Rosenfeldová, Lucie