Search results | Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze http://katalog.vsup.cz/search/by-authority/138934/rss?lang=EN Search by authority: Personal names = Uhříčková, Romana Visit more : Koncept aplikace pro AR brýle příští generace = Visit more : App Concept for Next Gen AR Glasses Uhříčková, Romana Appetizer / Uhříčková, Romana