Výsledky vyhledávání | Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze http://katalog.vsup.cz/search/by-authority/96462/rss Vyhledávání podle autority: Osobní jména = Hlobil, Ivo Vývojové zákonitosti v umění / Birnbaum, Vojtěch Od gotiky k renesanci : Od gotiky k renesanci : Katedrála sv. Víta 1 : Chotěbor, Petr Humanismus a raná renesance na Moravě / Hlobil, Ivo Světelský oltář = Hlobil, Ivo