Výsledky vyhledávání | Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze http://katalog.vsup.cz/search/index-item/rss?id=141401&value=Akademie%20m%C3%BAzick%C3%BDch%20um%C4%9Bn%C3%AD%20(Praha).%20Fakulta%20filmov%C3%A1%20a%20televizn%C3%AD&s=-9&sd=DESC&page=1&pageSize=50 Vyhledávání podle položky rejstříku:: Akademie múzických umění (Praha). Fakulta filmová a televizní Základy dramaturgie a režie filmové a televizní dokumentární tvorby / Kressl, Vladimír