Search results | Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze http://katalog.vsup.cz/search/index-item/rss?id=145834&value=Michalski,%2520Sergiusz&lang=EN&s=-96&sd=DESC&page=1 Search by index item:: Michalski,%20Sergiusz New objectivity : Michalski, Sergiusz